ساخت وبلاگ نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
طیور

طیور

بررسی علل عدم موفقیت واکسناسیون در طیور

عوارض ناکامی واکسیناسیون : 1- کیفیت واکسن : نخستین قضیه به تیتر ناکامی واکسن کیفیت واکسن می باشد . با وجود کیفیت بالای بیشتر واکسن های جان دار در بازار در بعضا از مورد ها واکسن ها به عناصر فرنگی و گاها دست اندرکاران بیماری زا آلوده می گردند به همین حافظه باید کارایی شود تا واکسن ها از کمپانی های مالک اسم و معتبر تنظیم شود . امروزه بروز تکنیک های جدید تا حدی از وقوع آلودگس در واکسن های تولید شده کاسته است .

ماشین جوجه کشی
2- حمل و نقل و فراهم سازی واکسن : بی دقتی در رعایت نکات مربوط به حمل و نقل و فراهم سازی واکسن به ویژ] واکسن زنده ، همواره علل حساس ناکامی واکسناسیون در گاه های طیور هست .واکسن ها به طور معمول در دمای 2 تا 8 مرتبه ذخیره میشوند و لازم میباشد تا در برهه زمانی حمل و نقل نیز دمای مذکور نگهداری گردد . در سطح مزرعه نیز می بایست از نصیب زیر فریزر استعمال کرد و در هنگام جابه جاکردن نیز می بایست از فلاکس حاوی قطعات یخ استفاده کرد .آماده سازی واکسن نباید در پایین خورشید رخ گیرد زیرا اشعه بدون واسطه بر روی توان آن تاثیر منفی خواهد گذاشت و در حین توزین واکسن هم بایستی این امر چهره گیرد . واکسن برونشیت 1 ساعت آن گاه از مهیا سازی در موقعیت هوای گرم 50 درصد توان ایمنی زایی را از دست می‌دهد .
واکسن های کشته نیز به همین روال باید رعایت شود 3-تجویز واکسن : دلیل بیش از 50 درصد از کل موارد ناکامی برنامه واکسیناسیون تجویز نامناسب است . وجود کلر و یا این که سایر مواد ضدعفونی جانور در آب منجر خنثی یا این که اندک اثر کردن ویروس زنده واکسن می‌شود .واکسن های کشته که به نحوه زیر جلدی و یا این که باطن عضلانی تجویز می شود هم می توانند به برهان بی دقتی در تجویز آن‌ها با نتایج مطلوب همراه نباشند . غیر مناسب بودن تجویز واکسن های زنده ( از طرز آب آشامیدنی یا این که اسپری یا قطره چشمی ) ممکن هست منجر شود تا چندین از طیوران موجود در تالار واکسن را دریافت نکنند و نسبت به آن بیماری مهم باقی بمانند . چون در اصل در سطح یک تالار نمی بضاعت به انتقال ویروس واکسن از یک پرنده ( واکسینه شده) به پرنده دیگر ( غیر واکسینه ) اطمینان کرد . در موضوع واکسن های کشته وضعیت صورت وخیم تری به خویش می‌گیرد زیرا احتمال انتقال ویروس از یک پرنده به پرنده دیگر وجود ندارد به همین خاطر ایمنی یکنواختی در گله حاصل نمی آید . در چنین حالتی احتمال این که استدلال بیماری زای دفع شده طیوران واکسینه شده بتواند صاحب خانه دارای اهمیت ( واکسینه نشده ) افزایش می یابد . رعایت پیشنهاد های کارخانه آفریننده در هنگام تجویز بسیار لازم می باشد .هنگام به کارگیری از واکسن نباید آن را رقیق نمود یا از دز کمتر استعمال نمود . این تصور هم نادرست است که در شرای هر چه دز مصرفی بخش اعظم باشد پاسخ بهتر می باشد پرنده به واکسن دز طولانی تر جواب مناسب نداده و به تیتر یک استرس بسیار عمل میکند . هیچ وقت نباید واکسن های زنده را به فیس ادغام با هم به عمل موفقیت . فقط در قوانینی که واکسن ها توسط شرکت ها با هم ساخته گردیده باشد میتوان به کار گیری کرد . در هنگا واکسیناسیون از ظزوف فلزی استفاده نکنید .همه طیور مو جود در یک تالار در یک روز واکسینه شوند .می بایست در تمام فرایند تجویز واکسن حالت بهداشتی و استریل ( سر سوزن ها و وسالیل ) به نیکی رعایت شود .
4-سروتیپ/سویه واکسن : شکست واکسن ممکن می‌باشد در سود آن باشد که سروتیپ ویروس جان دار در واکسن با سروتیپ مو جود در فارم متعدد باشد . بیماری برونشیت یکی از مثال های بارز این واقیت هست . پادتن های ساخت شده علیه سروتیپ ماساچوست ویروس برونشیت کار کشته به بلوکه کردن گیرنده های ویروس فیلد ماساچوست بوده و مانع از اتصال ویروس به سلول های دستگاه تنفس شده و در سود ازایجاد بیماری خودداری می کنند .گیرنده های جان دار در دیگر سروتیپ های ویروس برونشیت ( نظیر آرکانزاس , فلوریدا و . . .) با گیرنده های سروتیپ ماساچوست تفاوت دارا هستند . لذا پادتن ها اثر گذار نمی‌شوند .ویروس
ادله برونشیت مبتلا جهش ( موتاسیون )میگردد و پادگن هایی را پدید میآورد البته سویه ماساچوست حفظ متقاطع ، در برابر بسیاری از سویه ها ایجاد میکند 5-تفاوت حدت سویه واکسن و سویه فارم : تصمیم گیری درست در موضوع گزینش حدت سویه واکسن مصرفی ( ملایم یا خراب ) از اهمیت متعددی برخوردار می‌باشد . این تصمیم گیری باید بر اساس حالت چالش بیماری مسئله لحاظ در منطقه و همین طور حالت کلی تندرست گله پایدار باشد .در حالتی که بیماری موجود در فارم از مدل دوچندان حاد باشد در حالی که سویه واکسن مصرفی از دسته ملایم و دوچندان تخفیف حدت یافته باشد با وجود تجویز عالی پاسخ مناسبی نمیدهد . چون سطح ایمنی به حدی نمی باشد که بتواند گله را حفظ نماید . یا در حالتی که واکسن مصرفی دسته خراب باشد در صورتی که نیاز نباشد مطمئنا برخورد های پس از واکسیناسیون در گله با شدت بیشتری بروز خواهد یافت . در بیماری نیوکاسل ویروس های لنتوژیک ( ب1 و لاسوتا )کم حدت بوده اما ویروس مزوژیک ( حدت بیشتر) حاذق بوده و در سنین بالا ی8 هفته یا پس از سویه قلیل حدت مصرف می‌گردد . ظهور سویه های زیاد خراب (very virulent vv) و مضاعف دوچندان خراب (+vv) در فارم ها که به اسم واریانت ( در پیش‌روی کلاسیک ) دارای اسم و رسم شده در حال کسترش می باشد . متاسفانه سویه های کلاسیک جان دار در واکسن مصرفی قوی نمیباشد تا ایمنی کافی جهت محافظت گله در برابر سویه های واریانت را فراهم آورد .
6- حضور پادتن های مادری : در طیور پادتن های مادری از خط مش تخم مرغ انتقال می یابد صرفا پادتن منتقل شده lgG هست .پادتن ها معمولا تا سن 3 هفتگی جوجه ها از میان میروند . که سرعت کاهش پادتن ها در جوجه های گوشتی به دلیل سرعت پرورش نسبت به پولت ها بیشتر می باشد . عیار این پادتن ها در 3 روز اولیه معاش کاهش نمی یابد که علت آن جذب پادتن های جانور در کیسه زرده می باشد . کاهش پادتن ها معمولا از روز سوم به سپس ابتدا میگردد .وجود و یا این که عدم وجود پادتن های مادری در جوجه ها از عوالی مهمی هست که باید در برنامه ریزی و مدت بندی اجرای واکسیناسیون در گله های طیور مورد دقت قرار گیرد . اندازه ایمنی در مرغ مادر و انتقال آن به جوجه ها میتواند در برد و یا این که ناکامی برنامه واکسیناسیون نسل سپس ( جوجه ها ) نقش بسزایی داشته باشد . این گونه ایمنی غیر فعال می باشد یعنی توسط دستگاه ایمنی تولید نمیشود .ایمنی مادری ممکن میباشد در توانایی جوجه ها برای ایجاد پادتن ها متعاقب تجویز واکسن ، اختلال ساخت نماید . اصولا پادتن های منحصر یک پادگن مانع از تهاجم آن به بدن می‌شوند . همین شرایط هنگام برخورد پادتن های مادری با پادگن های واکسن در بدن جوجه فیس میدهد . در صورتی که جوجه ها با ویروسی واکسینه شوند که برعلیه این ویروس دارای مقدار بالایی پادتن مادری باشند ، این پادتن ها ، پادگن های واکسن را اشراف کرده و مانع از سناسایی آن بوسیله سلول های دستگاه ایمنی جوجه گردیده و در فیض جوجه نمیتواند پادتن فعال ایجاد کند .درصورتی که lgG( پادتن منتقل شده از مرغ مامان به جوجه ) در برهه زمانی هچ کم به جوجه های منتقل شود جوجه اختلال زا می‌گردد چون نیز در پیش‌رو آلودگی های احتمالی مهم می‌باشند هممانع از ساخت ایمنی در پیش‌رو واکسن تجویز شده می‌گردد .هر گاه اندازه پادتن مادری درمقابل بیماری خاصی بالا بود تجویز واکسن در 2 هفته اولیه باعث خنثی شدن واکسن میشود . اما تجویز دیر تر موعد نیز سبب حساسیت جوجه ها نسبت به بیماری می‌گردد . در اصل میزان پادتن های مادری در تمام جوجه های وارد گردیده به یک فارم یکسان نیست بع همین ادله واکسیناسیون 2-3 هفته اولیه با اثرات و پاسخ های متفاوتی همپا هست . واکسیناسیون نوبت اول موجب ایمنی جوجه هایی می گردد که سطح ایمنیمادری آنها از میانگین گله زیر تر هست واکسیناسیون نوبت دوم موجب ایمنی جوجه هایی می‌گردد که ایمنی مادری آن ها بالاتر از میانگین هست که واکسن اولیه نتوانسته اثری در آن‌ها تولید نماید .اما واکسیناسیون دوم سبب تقویت ایمنی جوجهایی که از نوبت اولیه بهره بردند نیز میشود . میزانو بازه زمانی پادتن های مادری ارتباط بی واسطه با نوبت نخستین واکسیناسیون به خصوص بیماری گامبرو دارد . در بیماری گامبرو به عامل تضعیف ایمنی و تخریب بورس فابرسیوس و کاهش جواب نسبت به واکسن های دیگر نوبت اول واکسن اهمیت بیشتری دارد . پادتن مادری ضد گامبرو سبب ساز بلوکه کردن ویروس واکسن در بورس فابرسیوس میشود .ولی در نیوکاسل و برونشیت انجام واکسیناسیون در روزهای نخستین امکان پذیر و مضاعف موءثر میباشد چون این واکسیناسیون سبب ساز به صورت گیری سرعت بالا ایمنی موضعی میشود و با پادتن های مادری در سن یکروزگی تداخل ندارند . واکسیناسیون به خط مش قطره چشمی و اسپری در 1 روزگی موجب تحریک سرعت بالا ایمنی موضعی و محافظت در برابر بیماری میشود . مراقبت ایجاد شده در اثر تحریک غده هاردرین و در نتیجه پادتن ها در اشک میباشد و ارتباطی با پادتن های سرم خون ندارد . اشک از روش مجتری بینی وچشمی به داخل دهان شیوه مییابذد و موجب حفاظت ناحیه حلقی دهانی می‌شود .
7-عوامل تضعیف کننده ایمنی : بعضا از بیماری ها و عامل ها عفونی مانند گامبرو ، مارک ، کم خونی عفونی جوجه ها ، رئو ویروس ها ، آدنوویروس ها و رتروویروس ها تاثیر منفی دستگاه ایمنی می‌گردد . مسمویت غذایی ناشی از سموم قارچی ( مایکوتوکسین ها ) به ویژه آفلا توکسین منجر کاهش ایمنی جوجه ها می گردد .استرس نیز باعث تضعیف ایمنی می‌گردد .
8- پرنده بیمار : به عنوان یک اصل کلی توصیه میشود که در گله های بیمار واکسیناسیون انجام نگیرد و خوبتر میباشد انجام این کار تا کتاب داستان بهبود یافتن گله به تعویق افتد . پرنده مریض دستگاه ایمنی توانا نداشته و واکسیناسیون اثر قابل قبولی نمیگذارد و زمینه بروز بیماری که بواسطه واکسیناسیون قصد پیشگیری از آن دارند آماده میسازد بخصوص بیماری نیوکاسل ، برونشیت و لارنگوتراکئیت . انجام واکسیناسیون به راه اسپری در جوجه های کثیف به مایکوپلاسما ، خیر فقط ایمنی قابل قبولی تولید نخواهد کرد بلکه شرایط ناماعد آن ها را تشدید خواهد کرد و باعث وارد کار شدن دست اندرکاران فرصت طلب و بیماری زا و ارتقا درصد ابتلا و مرگ و میر خواهد شد . انجام واکسیناسیون در گله ای که در مرحله کمون بیماری مقابل آن بیماری واکسینه میگردد، نمیتواند چندان تاثیر گذار باشد . زیرا برهه زمانی برهه زمانی ضروری برای ساخت ایمنی حفاظت کننده متعاقب تجویز واکسن وجود ندارد و بیماری متعاقب پشت راز گذاشتن دوره کمون می تواند پیدایش یابد . این در حالی می‌باشد که واکسیناسیون به نیکی انجام گرفته میباشد . چون واکسیناسیون یک استرس محسوب میشود باید استرس وارده را به حداقل رساند . با در دست گرفتن دست اندرکاران استرس زا به ویژه آن‌گاه از واکسیناسیون توسط رئیس درست و تجویز ویتامین و ممکن است آنتی بیوتیک ( در رخ تشخیص دامپزشک ) میتوان اثرات استرس را به دست کم رساند .
9-اصول مدیریتی : واکسیناسیون نباید غذری برای پوشاندن ضعف های مدیریتی و یا این که نا مطلوب بودن برنامه امنیت زیستی باشد بلکه می بایست گوشه ای از یک رئیس منطقی باشد .دست اندرکاران
تاثیر گذارمدیریتی: پاک سازی و ضدعفونی فارم و محوطه قبلی و در حین دوره-مدت بازه خالی ماندن تالار ها میان دودوره – تراکم سالن ها – تهویه – جايگاه حرارت (نوسانات )-جیره غذایی – کیفیت آب – موقعیت بستر- نوک چینی مطلوب – تعدادی سن بودن گله موجود در فارم- در دست گرفتن ورود خروج اشخاص و وسایل – پرهیز از ورود طیوران

+ نوشته شده در سه شنبه 28 اسفند 1397ساعت 11:01 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 0

اهمیت سیستم تهویه مرغداری ها بر رویش جوجه گوشتی و راندمان اقتصادی آن

منبع:
دامپروران تهویه ضعیف بر رویش مرغ گوشتی و بازده اقتصادی مرغداری ، تاثیر منفی خواهد گذاشت . در یک خصوصی پژوهش نامه های فنی ،تیم فنیAvisgen به اهمیت تغییر پذیری تهویه در محیط مرغداری های سر بسته می پردازد . گرچه این مقاله بر مبنا دیده اندازی از یک رویش دهنده ی امریکایی متن شده، با این درحال حاضر در بخش ها دیگر دنیا نیز کاربرد دارااست .

ماشین جوجه کشی
به واسطه ی عمل های R .BlakelyJohn مدیر فنی شرقی Aviagen در آمریکا و Dr .Gene Simpson ، استاد اقتصاد کشاورزی دانش گاه در راستای ترقی های ژنتیکی ، تغذیه، مدیریت، میزان مقطع قضیه نیاز برای رسیدن به وزن هدف در مرغهای گوشتی به طور چشمگیری کاهش یافته در عین حال، فراهم کردن حالت قضیه نیاز برای وزن بدن در برخورد به تقاضای بازار دقیق تر گردیده است .
گرچه به حیث می رسد این دو فاکتور، مسیر مشابهی را در یک محصول نهایی بهبود ارتقا بخشند، ایجاد یک مرغ گوشتی با وزن هدف یا این که کاهش در مقدار بازه تولید می تواند برای رشد دهنده ایراد ساخت نماید .
به عنوان نمونه تفاوت های 115 گرم و 230 گرم در وزن گله به طور رایج به عنوان وزن انگیزه 1815 گرم و 3405 گرم در حیث گرفته می شوند . این انحرافات در وزن گله چه بسا در صورتیکه ژنها و منابع تغذیه مشابهی در یک تیم تولیدی به کارگیری گردیده باشند مشاهده می شود که به ویژه بر بازده اقتصادی اثر می گذارد .
براین اساس چرا این تفاوت ها در وزن هدف فیس می دهد؟ تغییر پذیری در محیط رمز بسته که تا حد زیادی به تغییر تحول سامانه یتهویه بر می گردد به ویژه در سطح همت مرغ گوشتی تاثیر گذار می‌باشد . مسئول پایانی هدایت تهویه، رشد دهنده هست .
نرخ
رویش و درآمد: یک رویکرد مرسوم برای مقایسه نرخ رویش در میان گله ها با سنین متعدد حساب و کتاب ارتقا روزمره میانگین ( ADG ) است که در واقع نسبت وزن بد میانگین برسن ( روزها ) در این پروسه می باشد . نقایسه این ارقام تفاوت ها در میان رویش دهنده ها را صریح می کند . به عنوان نمونه ، در یک مجتمع کوچک پرندگان، بعضی گله ها به ADG 45 گرم می رسند در حالی که سایری به 50 گرم در روز دست می یابند . تفاوت در این ارقام به اینجا سبب ساز می شود که تولید کننده ی او‌لین به مرغ هایی به وزن 1770 گرم و دومی ایجاد کننده به پرندگانی با وزن متوسط 1950 گرم دست خواهد یافت .
لبریز کردن این مسافت وزنی به چهار روز مقطع بیشتر نیاز خواهد داشت . تفاوت ها در نرخ رشد مرغ های گوشتی سنگین وزن خیس نیز اساسی میباشد . به تیتر مثال در یک گله مرغ گوشتی بهADG 50گرم، وزن میانگین2995 گرم خواهد بود . در حالی که گله دیگر با ADG 59 گرم به وزن میانگین 3540 گرم دست می یابد . دراین نرخ ها (رشد ) او‌لین گله می بایست ظرف 70 روز پرورش نماید تا برابر وزن میانگین نهایی دو‌مین گله (ظرف 60روز ) شود که تفاوتی روستا روزه درسن رویش را شاهد خواهد بود . هنگامی چنین اتفاقی می افتد، معمولاً گله ها قابلیت به کار گیری از روزهای مازاد برای جبران عقب ماندگی را نخواهند یافت . پرورش دهندگانی که افزایش وزن ضعیف تری را تجربه می نمایند بازده کمتری به دست خواهند آورد . به این ترتیب همان طور که این نمونه ها نشان می دهند، تفاوت های به ظاهر کوچک در نرخ پرورش می توانند تاثیرات زیادی بر کل مراحل ایجاد بگذارند .
تاثیرات
تهویه بررشد FCR : تغییرات امروزه در رشد مرغ های گوشتی، اهمیت دگرگونی در محفظه های سر بسته را افزایش داده اند . در برخورد به وضعیت بازار، متخصصین دانش ژنتیک خیر فقط نرخ رویش بلکه راندمان اجزای، لاشه را نیز ارتقا داده اند . بازده گوشت در این پرندگان- که بیشتر در سینه متمرکز گردیده است- آنان را به دماهای بالا مهم تر می سازد، بدین ترتیب بیشترین تفاوت پرورش طیوران را می توانایی به رویش دهنده نسبت داده که تا چه حد می تواند دمای محیط را به خوبی مدریت کند . خطوط ژنتیکی مرغ گوشتی برای نرخ رشد، با رغبت آنها به خوردن تعیین می شود . در صورتیکه دما خیلی بالا باشد، مرغ گوشتی کم یا اصلاً نمی تواند غذا بخورد . رئیس وضعیت محیط راز بسته تا حد زیادی تابع با صرفه سازی برنامه تهویه می باشد که می تواند با آنالیز جهت دهی تهویه بوسیله رویش دهنده و تلاش متعاقب پرنده انجام پذیرد . در‌صورتی‌که تهویه در گزیده از روز مناسب نباشد، رویش پتانسیل برای آن بخش از دست می رود و هیچ گاه نمی تواند دوباره به دست آید .
به تیتر مثال، یک مرغ گوشتی 38 روزهبه 912 ساعت بازه برای پرورش نیاز دارد . در‌صورتی‌که نرخ پرورش از 1815 گرم هدف، 115 گرم یا این که 3/6 درصد انحراف داشته باشد بهاین معناست که 57 ساعت از مدت متعارف رشد عقب باقی‌مانده میباشد . چنانچه همت تهویه منجربه دمای خنک تر از حد مناسب شود، مرغ های گوشتی به اندازه کافی طعام می خورند اما بخش اعظم انرژی، صرف حفظ دمای ارگانیک تن خواهد شد تا اینکه مصروف پرورش شود . لذا هزینه تولید به یاد FCR عمده بالا خواهد رفت . دمای زیر خیس از حد مطلوب چه بسا برای چندین ساعت، نیازهای تغذیه را ارتقاء داده و منجر به عملکرد ضعیف تر می شود .
تاثیر
بر هزینه و درآمد: در نرخ پرورش ناکافی و افزایش FCR ناشی از مشکل ها مربوط به تهویه تا حد زیادی بر هزینه تولید تاثیر می گذارد به جور ای که رشد دهنده وکمپانی نتیجه مسئله انتظار را به دست نمی آورند . تهویه نامطلوب چه بسا در یک زمان وقتی کوتاه تاثیر زیان آوری بر تلاش مرغ گوشتی خواهد داشت . ( شکل1 ) خط آبی رنگ وزن مورد انتظار گله هایی می باشد که زیر وضعیت مناسب پرورش کرده اند . خط قرمز‌رنگ رنگ وزن موضوع توقع گله هایی را نشان می دهد که روزانه به بازه دو ساعت در محیط می‌باشند و خط نقطه چین، وزن زمینه توقع گله هایی است که پایین حالت خیلی گرم به بازه 4 ساعت در روز رویش کرده اند .
مطابق آمار به دست آمده برای هر مرغ 38 روزه، تفاوت در وزن نورد توقع در میان وضعیت مطلوب محیطی و وقتی که 2 ساعت از 24 ساعت دمای بالا را تحمل می نمایند . 160 گرم و تحمل 4 ساعت دمای بالاتر 320 گرم میباشد . به تیتر نمونه 476 گرم اتلاف پتانسیل وزن در جایی فیس می دهد که تهویه باصرفه به بازه زمانی 2 ساعت از 24 ساعت برای یک سالن 30 هزار قطعه ای محافظت نشده میباشد .
( شکل2 ) ضرروزیان مرغداری در عدم اجرای بهینه تهویه را شرح می دهد . اگر فرض شود که یک میلیون پرنده در هر هفته کار آوری شود، با ارزش بیشتر فروشی 56/1 دلار برای هر کیلو در سن روزگی،خسارت 7/9 میلیون دلار و 4/19 میلیون دلار به ترتیب برای 2 از 24 و 4 از 24 ساعت خواهد بود . در گله هایی با سنین بالاتر این ضرر ها بیشتر می‌باشد .
( شکل3 ) سن مربوط به زیانهای اقتصادی ناشی از کارایی غیره بهینه تهویه را در یک تالار نشان می دهد . با استفاده از این اطلاعات، با20 هزار پرنده درهرسالن، 5 گله در هرسال، پرداخت 11/0 دلار هزینه رویش هر کیلو، وزن زنده ی 38 روزه، 750/10 دلار و 500/3 دلار درآمد به ترتیب برای 2 از 24 و 4 از 24 ساعت اتلاف خواهد شد . در گله های مسن تر، این ضرروزیان با افزایش عمده نیز مواجه است .
فیض
گیری: سالن های مجهز به فناوری های نوین و دریچه های تهویه ی کنترل شده فشار ایستا، تهویه تونلی و سرد سازی تبخیر، به مراتب کارایی بخش اعظم و فیض بهتری را نصب خود می سازند . تولی کننده یاید به شکلی مناسب امکانات تهویه و نگهداری دمای مناسب را جهت دهی نماید در غیر این چهره وزن بدن و FCR می تواند زخم ببیند که منجربه ضرر مالی هنگفت برای رویش دهنده و اتحادیه می شود . تهویه مطلوب و بر طومار های جهت دهی محیط رمز بسته، برای به حداقل رساندن تفاوت های وزنی و بالا بردن سود برای پرورش دهنده و اتحادیه واجب میباشد .

+ نوشته شده در دوشنبه 27 اسفند 1397ساعت 15:03 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 0

عارضه آسیت در طیور و روش‌های پیشگیری از آن

به دنبال تعیین برای ارتقا سرعت رشد نیاز هست که مواد مغذی و اکسیژن بیشتر و سریعتر با بافت های در درحال حاضر رشد برسد و از طرفی دیگر مواد زائد باید در اسرع وقت از بدن دفع شود . از آن جا که به موازات ارتقا سرعت رشد ماهیچه ، شش , قلب و عروق ششی به مقدار کافی پرورش نکرده اند این اعضاء مبتلا مالامال کاری می شوند و بضاعت و توان کافی خویش را از دست می دهند .

ماشین جوجه کشی

همینطور موقعیت خاص آناتومیکی و فیزیولوژیکی دستگاه تنفس طیوران حساسیت جوجه های امروزی را به آسیت تشدید کرده می باشد چون طیور برعکس پستانداران بوده دیافراگم ندارند و این دستور باعث می شود محتویات محوطه شکمی بر کیسه های هوایی فشار آورند و حجم شش را تنگ نمایند . شش پرندگان در قفسه سینه تقریبا بی تکان و ثابت میباشد و همانند پستانداران با هر بار نفس کشیدن منبسط و منقبض نمی شود . قطر مویرگهای ششی هم در طیور قلیل می باشد و قلب هم نسبت به وزن تن کوچک هست از این رو در طیور با رویش پرسرعت به علت عدم توانایی عروق و شش برای رساندن اکسیژن کافی به بافت ها ، تن ناچار میباشد با ارتقا فشار خون و سرعت بخشیدن به جریان آن نبود اکسیژن را جبران کند . بالا بودن فشار خون باعث خروج مایع پلاسما به محوطه شکمی می شود و با تجمع مایع در آن عارضه آسیت به وجود می آید . به طور کلی هر علتی که سبب تشدید کمبود اکسیژن و ارتقا فشار خون شود شیوع آسیت را افزایش می دهد . تلفات آسیت در سویه های با پرورش پر سرعت جوجه های گوشتی به ویژه خروسها از ۴ هفتگی رایج و معمول می‌باشد . این دستور به استدلال پرورش سرعت بالا که نیاز به اکسیژن بیشتری برای سرعت متابولیکی بالا دارا هستند و همینطور شرایط یگانه آناتومیکی و فیزیولوژیکی دستگاه تنفس این سویه ها می باشد . مخلوط کمتر اکسیژن با گلبول قرمز رنگ در طیور با رویش پرسرعت در مقایسه با رشد آهسته تر (حتی در نواحی کم ارتفاع) نیز شیوع آسیت را تسهیل می نمایند . ابتلا به آسیت در اثر ارتقاء وزن پر سرعت فقط به تصحیح نژاد و تغییرات ژنتیکی طیور به وجود نمی آید بلکه جیره های با انرژی بالا که باعث حداکثر رشد می شوند هم منجر به ارتقاء آسیت میگردند . وجود آسپرژیلوس در جیره به عامل تضعیف ششها و همچنین چربیهای غذایی حاوی توکسین هم باعث شیوع آسیت میشود . بعلاوه ارتقا بیش از حد سدیم در جیره و یا این که در آب احتمال ابتلا به آسیت را افزایش می دهد . مصرف بیش از حد سدیم و تاثیر آن بر هیپرتروفی بطن راست باعث آسیت می شود . آسیت در بخش ها سردسیر بیشتر شایع می باشد و چون طیور برای محافظت دمای بدن سرعت عکس العمل های متابولیکی شان را ارتقا می دهند . سرما سبب افزایش وزن قلب و هیپروتروفی دیواره بطن راست و افزایش هماتوکریت شده و احتمال ابتلا به آسیت را ارتقا می دهد .کیفیت هوای آشیانه هم در شیوع آسیت نقش دارااست . وجود گرد و خاک ، افزایش بخار آب ، دی اکسید کربن و گازهای سمی در اثر تهویه ضعیف نیاز به اکسیژن را ارتقا می دهد و در واقع طیور را اکثر به آسیت در گیر می سازد . آسیت در جوجه هایی که در مناطق مرتفع پرورش می یابند شیوع زیادی دارااست . این امر به استدلال کمبود اکسیژن در نواحی مرتفع می باشد . بیماریهای تنفسی نیز آلرژی به آسیت را ارتقاء می دهند . این امر به یاد تضعیف ششها و مجاری تنفسی و در نتیجه بد فعالیت کردن دستگاه تنفس و کاهش بازدهی اکسیژن می باشد . ارتقاء هماتوکریت ، غلظت هموگلوبین و تعداد گلبول قرمز رنگ را در اثر افزایش نیاز به اکسیژن ، ویسکوزیته خون بالا رود ممکن می باشد منجر افزایش فشار خون ششی و در فیض شیوع آسیت گردد . تغییر و تحول شکل گلبولهای قرمز‌رنگ خون نیز ارتقا عارضه آسیت می شود . بالانس الکترولیت های جیره تاثیر بر اسیدیته خون (در نتیجه فشار خون و آسیت) اهمیت پیدا می کند . به عنوان مثال اضافه کردن یک درصد بی کربنات سدیم به جیره به یاد ماهیت قلیایی آن و قابلیت و امکان ساخت آلکالوز منجر کاهش شیوع آسیت می شود افزودن کلراید آمونیوم به همین اندازه ماهیت اکسید کنندگی آن و احتمال ایجاد اسیدوز سبب افزایش تعداد پرندگان دچار به آسیت می شود .
پیشگیری
در معرض سوزوسرما قرار نگرفتن جوجه ها ، تامین سطح دست کم سدیم جیره ، بالانس الکترولیت های جیره ، دوراندیشی از به حافظه افتادن رشد جوجه های گوشتی (به خصوص سویه های سریع الرشد) در بخشها مرتفع ، اعتنا در مراقبت مواد خوراکی برای خودداری ازآلوده شدن به سموم قارچی ، جلوگیری از ابتلای جوجه ها به بیماریهای تنفسی و تهویه مناسب برای حفظ کیفیت رضایت بخش هوا از گزاره فاکتورهای مدیریتی می باشند که باید مسئله اعتنا قرار گیرند . رشد ماهیچه و استخوان (رشد سوماتیکی ) به چهره درصدی از وزن بدن ، طی یک سری هفته اولیه زندگی (به خصوص در حدود دو هفتگی) در بیشترین حد می‌باشد . از اینرو احتیاج به اکسیژن به ازای هر کیلو گرم از وزن متابولیکی در این سن بیشترین می باشد . تحقیقات نشان داده میباشد که کند شدن سرعت رویش در سنین نخستین به خاطر کاهش نیاز به اکسیژن شیوع آسیت را تخفیف می دهد و از اینرو محدودیت غذایی در سنین نخستین و برنامه نوردهی متناوب جهت کاهش سرعت متابولیکی و در فیض نیاز کمتر به اکسیژن در کاهش شیوع آسیت به کار گرفته می شوند یکی دیگر از مزیت های محدودیت غذایی جهت کاهش شیوع آسیت این هست که در صورتیکه چه محدودیت ممکن می‌باشد سبب نماید شدن پرورش سوماتیکی شود ولی چون مانع رویش اعضایی زیرا قلب ، شش ها و همگی های نمی شود لذا طیور با دستگاه قلبی و تنفسی قویتر وارد مرحله رویش و پایانی می شوند . علاوه بر راه حلهای کوتاه دوران گفته شده در دراز مدت هم باید راه حل مناسبی تعیین گردد خط مش حل دراز بازه برای کاهش شیوع عارضه آسیت تصحیح مقاومت به آسیت هست . صفتی که می تواند در موازات با صفات مطلوب دیگر اصلاح شود چون یک صدایی مثبتی در میان هماتوکریت و شیوع آسیت وجود دارااست و می بضاعت از روی مقدار هماتوکریت ، جوجه های مقاوم به آسیت را از طرز برنامه های تصحیح نژادی انتخاب کرد .

+ نوشته شده در شنبه 25 اسفند 1397ساعت 16:10 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 1

طریقه دادن واکسن آشامیدنی طیور

آماده سازی قبل از واکسیناسیون : 1-طیور را از آب محروم فرمایید تا تشنه شود . بسته به سن طیور و شرایط آبو هوایی زمان محرومیت از آب میان 3 تا 5/1 ساعت متغییر می‌باشد .

ماشین جوجه کشی
2-مخزن
آبی رنگ و آبخوری ها را تخلیه کرده و بدمن استعمال از مواد ضدعفونی کننده هر یک را به طور کامل شسته و منزه نمایید 3-آب تمیز ، خنک و با کیفیت مناسب باید زمینه استفاده قرار گیرد .
ph آب باید بین 5/5 تا 5/7 باشد 4-آب عاری از کلر( برای خنثی کردن کلر از 16 میلی گرم تیوسولفات سدیم یا 5/2 گرم شیر خشک بون چربی یا قرص سوامیون به کار گیری می‌شود ) یا این که بقیه مواد ضدعفونی کننده یا این که هر دسته یون فلزی ( بویژه یون آهن ) باشد زیرا این مواد میتوانند ویروس واکسن های زنده را غیر فعال کنند .
5- هنگام ادغام کردن از نیز زن غیر فلزی استفاده فرمائید و مال ظروف آب خوری غیر فلزی و پلاستیکی باشد .
6-واکسن مهیا هر چه سریعتر بایستی مصرف شود . نکته : از تماس واکسن رقیق نشده با هوا جلوو گیری شود بنابرابن پس از برداشتن راز پوش فلزی ، درب ویال واکسن را در تحت تراز آب باز نمایید .
7-مقدار آب قضیه نیاز بر حسب تعداد طیور و گرماییآب و هوا محاسبه می گردد .


8-محلول واکسن بایستی دستکم 5/1 ساعت در دسترس طیور قرار گیرد .
که بیشتر از 3 ساعت مجاز نمیباشد سپس
از واکسن 9-بعد واکسن آب باقیمانده در مخزن و لوله ها با آب خنثیو دوچندان شستشو گردد .
10- تا روز بهد از واکسیناسیون از پمپ کلر به کارگیری نشود و فیلتر ذغال فعال گردیده برداشته نشود .
قرص
جوشان سوامیون قرص آبی رنگ رنگ جوشان که در واکسیناسیون از روش آب آشامیدنی به کار گیری می گردد .
خصوصیات
1-سوامیون در بازه 5 دقیقه در آب 20 مرتبه حل می شود و در عرض 10 دقیقه قدر به خنثی سازی بی نقص کلر آب می باشد .
2-سوامیون رنگ محلول واکسن را آبی رنگ مینماید و کنترل توزیع واکسن را در سطح گله مقدور میسازد در حالی که بر خواص دارویی واکسن تاثیر منفی نمیگذارد .
3-زبان و چینه دان به مقطع 2 ساعت تحت تاثیر رنگ آبی میباشد که از دریافت واکسن به وسیله جوجه ها میتوان از این طریق مطمئن شد .
4-در مواردیکه احتمال خطرخنثی سازی ویروس واکسن توسط کلر آب وجود داراست میتوان سپس از واکسیناسیون مجددا سوامیون را در آب مصرفی طیور استفاده کرد .
میتوان در انتهای واکسیناسیون میزان توزیع و دریافت واکسن را به روش ذیل کنترل کرد .
1-100 پرنده را به فیس پایین گزینش کرده و رنگی بودن گویش و چینه دان آنان را تحلیل نمائید .
رویش
در بستر : 4 مجموعه 25 تایی از نقاط متفاوت سالن را بررسی کنید رویش در قفس : 10 پرنده از 10 قفس در نقاط مختلف تالار را محاسبه کنید .
در صورتی‌که
درصد مواد رنگی مشاهده شده بالاتر از 90% باشد ، توزیع واکسن مطلوب بوده میباشد

+ نوشته شده در چهارشنبه 22 اسفند 1397ساعت 12:19 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 2

عواقب تغذیه بیش از حد مرغ های مادر

وجود ارتباط معکوس بین وزن بدن و توان تولید مثل بیشتر ترین مشکلی هست که تولیدکنندگان تخم مرغهای اختصاصی جوجه درآوری با آن مواجه می باشند .

ماشین جوجه کشی

بخوبی معلوم گردیده است که در صورتیکه مرغهای مادر گوشتی این مجال را داشته باشند که به مقدار مورد دلخواه خود خوراک صرف کنند مقدار ایجاد تخم مرغ بسیار تحت خواهد بود . پژوهش اخیر در کالج آلبرتا (Alberta Uni .) نشان داده هست تعداد جوجه های راز از تخم درآورده به ازای هر مرغ مامان که بیش از حد تغذیه شده است، تقریبا" نصف مرغهایی بوده که در حالت صنعتی نگه داری شده و جیره أی محدود اخذ می دارند . این تحقیق فرآیند ایجاد مثل ارگانیک مرغهای مامان را به هنگام بیشتر شدن وزن زمینه بررسی قرار می دهد . ایجاد تخم مرغ نتیجه عمل دستگاه ایجاد مثل جهت رشد و بلوغ فولیکولهای تخمدان و هماهنگی پایانی آن با یک راس کنترل (که احتمالا" در مغز قرار دارد) هست . ثابت شده هست که انجام وظیفه سوای نقص این دو سیستم مستقل از یکدیگر موجب ایجاد تخم مرغ در " زمانهای متوالی" (Sequences) می شود . ( این حالت در مواقعی Clutches نامیده می شود .) اولین تخم مرغ در شروع یک فاز فعال تخمگذاری یک الی دو ساعت پس از تابش فروغ و روشنایی نهاده می شود . هر تخم مرغ در یک فاز فعال تخمگذاری ( در روزهای پشت سرهم ) هر روز پاره ای دیرتر از روز پیشین نهاده می شود تا وقتی که این بازه زمانی به نقطه ای رسد که در آن عصر تخم گذاری به نقطه پايان رسیده و پرنده یک روز استراحت می کند ( تخم نمی گذارد) . یک عصر جدید تخم گذاری بایستی با فاصله پاره ای پس از یک روز وقفه استارت شود .
اختلاف
در فازهای فعال تخمگذاری: مرغهایی که تعداد متعددی تخم مرغ می گذارند دارنده فازهای فعال طولانی می باشند . یک مرغ مادر گوشتی از نژادهای برتر (Superior) به هنگام قرار داشتن در حداکثر ساخت ، ممکن می‌باشد 40 روز پی در پی تخمگذاری نماید و هم یک مرغ لگهورن با مشخصات نژادی عالی می تواند در یک فاز فعال 80 تخم بگذارند . به طور خلاصه ، هنگامی که مرغها در موقعیت خوب تخمگذاری قرار دارا هستند فازهای فعال طولانی بوده و شما می توانید مطمئن باشید که دستگاه ایجاد نظیر بخوبی فعالیت می کنند . به طور طبیعی تخمدان مرغ از یک سری فولیکول تشکیل شده می‌باشد که در فرآیند مختلف رویش و بلوغ قرار دارند . تخمدان تندرست یک مرغ در هم اکنون تخمگذاری دارای حدود پنج الی هفت فولیکول والا هست ( با قطری بیش از 1 سانتیمتر) و هم تعداد متعددی فولیکولهای کوچک وجود دارا هستند که به عنوان مخزن فولیکولهای گران قدر آینده فعالیت می کنند . زمانی که مرغهای مامان بیش از حد تغذیه می شوند توان مشخص و معلوم در تولید فولیکولهای مازاد در آن‌ها پدید می آید و به این ترتیب ممکن می‌باشد دارنده 15 فولیکول گران قدر شوند . در مقدمه تصور می شود که این حالت جهت تولید مطلوب است، البته چنین نمی‌باشد . این قبیل مرغها اقبال فراوانی برای گذاردن تخمهای دو یا این که سه زرده داشته و حتی ممکن است این مرغها تعداد متعددی تخم یکسری زرده بگذارند .البته به واسطه این تخم ها قابل قرار دادن در دستگاه جوجه کشی نیستند، چنین مرغهایی افت ساخت قابل مراعات أی نسبت به مرغهای تولیدکننده تخم مرغ قابل تفریخ دارا هستند .
تغییر‌و تحول
مقطع تخم گذاری : یاور با افزایش فعالیت تخمدان امکان به نیز تناول کردن جریان طبیعی تخمگذاری وجود داراست . مرغهای سنگین وزن وزن تخمگذاری خویش را محدود به بازه طبیعی (Normal Period) شرح داده گردیده نکرده به راحتی در ارتفاع شبکه های مردمی تخمگذاری می کنند . این تغییر تحول برهه زمانی تخمگذاری (Erratic Iaying) احتمالا" یک عدد از بی آلایش ترین راههای تشخیص عدم کارآیی تخمدان میباشد . زمانی که مرغها به طور انفرادی در قفس مراقبت می شوند قابلیت و امکان مشخص و معلوم نمودن مرغهای سنگین وزن که در روز بیش از یک تخم می گذارند وجود دارد و این خود علتی دیگر برای تغییر‌و تحول مقطع تخمگذاری میباشد . در مواقعی که مرغها به طور شلوغ تخمگذاری نمایند، عمده تخم ها دارای پوسته نرم گردیده و یا این که به میزان ضعیفی کلسیفیه می شوند . این جور تصور می شود که برهان فیس دادن وضعیت فوق مشکل در فرآیند طبیعی کلسیفیکاسیون تخم مرغ می‌باشد ، زیرا در یک مقطع بیش از یک تخم مرغ است ، زیرا در یک بازه بیش از یک تخم مرغ در حیطه غدد مترشحه پوسته Sheel Gland) ) قرار می گیرد . هم چنین ، رها شدن فولیکولهای جدید از تخمدان (اوولاسیون) هم ممکن می‌باشد در فرایند گذاردن تخمی که قبلا" تشکیل گردیده هست ایراد ایجاد کنند . این قضیه خود سبب ساز پیدایش خلل بزرگی می شود ، زیرا تخم مرغهایی با پوسته ضعیف بضاعت تفریخ ندارند و دلیل این امر از دست دادن آب ( به واسطه ضعف پوسته ) در طی انکوباسیون می باشد که سبب ساز مرگ جنین ها می شود .
انقطاع
تولید: خلل دیگر مرغهای سنگین وزن قطع تولید آن ها در سنین جوانی می‌باشد . قابل ذکر میباشد که این مرغها در عصر اول تولید متحمل از دست دادن تعداد متعددی فولیکول شده اند . چنین حالتی هنگام پرریزی هم مشاهده می شود زیرا به واسطه رژیم اختصاصی پرریزی فولیکولهای متعددی از دست می پروسه . فقدان فولیکول به مفهوم کمبود تخم مرغ می‌باشد چون در حدود قریه روز یا اکثر طول می کشد تا ساخت تخم مرغ از یک مرحله بدون فولیکول استارت شود . ایجاد جوجه به هنگام اضافه وزن مرغها به غیر از عوامل مربوط به کاهش تعداد تخم مرغ که در بالا شرح داده شد به دلائل دیگری هم به شدت کاهش می یابد . در پژوهشی که اخیرا" در دانشگاه آلبرتا به فعالیت آمده معلوم شده که باروری مرغهای مادر با تغذیه بیش از حد ، نسبت به مرغهای دارای تغذیه محدود ، به طور قابل مراعات أی تحت خیس است . پایه این مشاهده دقیقا" شناخته نشده البته ممکن هست دلیل افت باروری کاهش توان مرغهای فربه در ذخیره سازی اسپرماتوزوئیدها باشد . استدلال دیگر این هست که محل عبور طبیعی اسپرمها تا رسیدن به نصیب بالای اویدوکت ( محل انجام لقاح ) ممکن می‌باشد به استدلال نیز زمان شدن با عبور تخم مرغ تشکیل شده به ذیل دستگاه تناسلی ، مسدود شود . در سیستم حفظ در کف (Floor-Housed) مرغهای مادر سنگین وزن وزن به استدلال عدم تحرک کافی در طی روند جفت گیری باروری بسیار تحت دارند . نکته قابل دقت این میباشد که تمامی جفت گیریها به طور کامل انجام نشده و نسبت آمیزشهای ناقص ، با سن گله افزایش می یابد .
افزایش
تلفات جنینی : مشاهده گردیده می باشد که مرگ و میر جنینها هنگام تغذیه بیش زا حد مرغهای مادر افزایش می یابد . احتمالا" مرگ اولی تخم مرغ یک فاز فعال تخمگذاری در طی انکوباسین از بقیه تخمهای عصر بخش اعظم است . چون این تخمک پیشین از باروری دوران طولانی تر را در تن مرغ مامان گذرانده می‌باشد . به خاطر بیاورید که یک تخم مرغ تازه در حدود 24-26 ساعت در تن مرغ زمینه انکوباسیون قرار گرفته می‌باشد . از این رو اضافه شدن دوران باقی ماندن تخم در اویدوکت ( بیش از مقطع طبیعی یعنی 24-26 ساعت) ممکن است یکی از عامل ها مرگ جنین ها باشد . مرغهایی که در دوران نا آراسته تخمگذاری کوتاه نشان مر دهند . همه مورد ها ذکر گردیده از خلل ها وزن مازاد پرندگان بر این نکته دلالت دارا‌هستند که در اختیار گرفتن وزن مرغهای مادر شدیدا" ضرورت دارااست . این موضوع فراوان کلیدی هست که در لحاظ داشته باشیم یک گله پرنده می توانند اختلاف وزن قابل مراعات أی با یکدیگر داشته باشند . اگر چه ممکن است متوسط وزن گله در لحاظ گرفته شود ، البته این زمینه به تنهایی کافی نیست . زیرا این سوال مضاعف دارای اهمیت مطرح می باشد که چه درصدی از پرندگان دارنده وزن میانگین گله هستند؟ یکنواختی گله یک عدد از مهم ترین عوامل در مدیر رشد مرغ مادر است .


برچسب ها : ماشین جوجه کشی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 22 اسفند 1397ساعت 9:25 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 3

اشکال آبخوری در تالار های پرورش طیور

آبخوریهای دستی کله قندی برای جوجه های جوان از این دسته آبخوریها استعمال می شود که به وسیله مستخدم قابل در اختیار گرفتن بوده و کلیه عملیات پر کردن ، خالی کردن ، شستشو و ضد عفونی آن‌ها بوسیله نیروی مستخدم انجام می گیرد . مثال این آبخوریها ، آبخوریهای کله قندی می باشد که به اسانی آب در اختیار جوجه قرار می گیرد . برای اینکه این کار خوبتر انجام گیرد ، باید داخل حصار و اطراف مامان تصنعی ، چندین آبخوری کوچک از این مدل قرار داده شود .

ماشین جوجه کشی
دست کم ظرفیت آبخوریهای کله قندی دو لیتر و حداکثر ۴ لیتر هست ؛ اما بایستی توجه داشت که از لحاظ مدیریتی به کار گیری از تعداد بسیار تر آبخوری کوچک خوبتر از تعداد کم آبخوری بزرگ می‌باشد .
آبخوری
های دستی ناودانی این آبخوری ها که عمده در سیستم رویش مرغ تخمگذار در قفس موضوع به کارگیری قرار می گیرد ، به طوری سرتاسری در جلو قفس نصب گردیده و برهه زمانی آن به فیس u و v می باشد . محصول آن از آهن سفید ، یا آلومینیوم و یا پلاستیک بوده و معمولا به تانکر آب و یا سیستم لوله کشی وصل می باشد . در این نوع آبخوری ، آب جدید مدام به طیور ملایم جریان داشته و اب مازاد از روزنه ای در انتهای آن روان می شود .
در این رویه مصرف اب مضاعف است و همچنین مرتبا باید آبخوری ضد عفونی و شستشو شود . ضمنا خطرها ناشی از قطع آب نیز عیب دیگر این مدل آبخوریهاست که از این نظر نیاز به پیش بینی هایی در این خصوص می باشد .
چنانچه از این گونه آبخوری در سیستم بستر به کار گیری شود ، جهت دوری از ورود طیور به باطن ظرف آب ، بر روی هر ناودان یک میله گردان نیز نصب می شود .
آبخوریهای
اتوماتیک قطره ای (نیپل) این سیستم به طور وسیعی در شیوه قفسهای خودکار مسئله استفاده قرار گرفته و کاملاً بهداشتی بوده و احتیاج به ضد عفونی مکرر ندارد . به علاوه از حیث صرفه جویی در مصرف آب زیاد مناسب می باشد . در این سیستم جریان آب از لوله می گذرد و در کنار هر قفس ۲ تا ۳ سرپوش (سوپاپ یا این که والو) منحصربه‌فرد تعبیه گردیده می‌باشد که آب به چهره قطره قطره از آن بیرون می شود . طیور هم با نوک زدن متناوب با این سوپاپ ها ، موجب می شوند که آب از دهانه سوپاپ ، به طرف پایین جریان پیدا نماید . این دسته ابخوریها برای جوجه های گذشته از سن یک هفتگی قابل به کار گیری نمیباشد .
آبخوریهای
اتوماتیک سیفونی یا پلاسون این آبخوریها از یک قسمت مدور و یک بشقاب تشکیل گردیده می باشد . متاع آن‌ها اکثر اوقات از پلاستیک و دارای دستگاه تنظیم بوده و به وسیله لوله ای نازک به لوله با اهمیت جریان آب که از زیر سقف می گذرد وصل و آویزان شده هست . زمانی که مقدار آب آبخوری از حد معینی کاهش یابد ، به علت سبکی ، فنر متصل به آن بالا رفته و شیر تهیه باز می شود و آب به باطن آبخوری جریان می یابد . و وقتی که میزان آب به حد معینی (لازم) رسید، دوباره به علت سنگین شدن آبخوری فنر به تحت کشیده گردیده و شیر تهیه و تنظیم بسته می شود ؛ به این ترتیب ، همیشه به مقدار کافی آب منزه و خنک در اختیار مرغها قرار می گیرد . ارتفاع ابخوری را با توجه به سن مرغها می توانایی اندک یا این که بسیار نمود .
استعمال از این آبخوریها معمولا بهداشتی خیس بوده و در مصرف آب هم تا حدی صرفه جویی می شود ؛ اما این فعالیت در مقایسه با گونه های دیگر آبخوری نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داراست . باید توجه داشت که ابخوریها را نباید مستقیما به جریان آب (آب شهر یا آب چاه) وصل نمود . چون در چهره انقطاع جریان آب ، لطمه بزرگی به مرغها وارد می شود .
از سوی دیگر در نقاط سردسیر ، خطر یخ زدگی لوله های آب وجود داراست ؛ از این رو لایق می‌باشد برای هر سالن یک منبع ذخیره آب (جداگانه) نصب و جریان آب مسئله نیاز تالار به منبع ذکر شده وصل شود که برای این منظور می توان از بشکه های عادی و یا این که تانکهای کوچک استفاده نمود . همینطور هنگام دادن دارو نیز می توانایی اندازه معینی از دارو را در آب مخزن حل نموده ، به باطن آبخوریهای سالن سوق دهی نمود . یک استفاده دیگر استعمال از این بشکه ها ، گرم نگهداشتن آب در فصل سرماست تا از این روش دست کم دمای آب ، یعنی ۱۲ جايگاه سانتی گراد به نیکی تامین شود .
آبخوریهای
خود کار فنجانی آبخوریهای
کوچکی می‌باشند که ۵ تا ۱۵ سانتی متر قطر و ۵/۲ تا ۶/۷ سانتی متر عمق دارند و بر مبنا روشی که آب در داخل آن ها وارد می شود ، به انواع مختلف زیر تقسیم می شوند : ۱) جور معلق – یک فنجان نسبتا بزرگی به انتهای یک لوله عمودی یا لوله خرطومی متصل می باشد و در درون فنجان سوپاپی قرار دارد که بر اساس وزن آب درون فنجان باز و بسته می شود .
۲) مدل ماشه ای – معمولا فنجانها در نصیب بالای یک لوله افقی در طول سالن قرار دارند و سوپاپی در نصیب زیر فنجان تعبیه شده میباشد که بوسیله ماشه ای گشوده و بسته می شود . ماشه توسط خویش مرغ عمل می کند و فنجان این گونه آبخوری زیاد کوچک هست . همچنین لوله افقی را می توان بالا و پایین کشید ؛ از این رو بر پایه سن جوجه ارتفاع آن تغییرمی یابد .


برچسب ها : ماشین جوجه کشی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 22 اسفند 1397ساعت 9:28 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 5

ساخت مثل بلدرچین

زمانی که سن بلدرچین ها به 10 تا 20 هفته می‌رسد در تمام فصل های سال توانمند به ایجاد نظیر میباشند . بلدرچین های ماده هر 16 تا 24 ساعت بمدت 8 تا 12 ماه تخم می نمایند .

ماشین جوجه کشی

تخم ها برای هچ شدن بایستی 4 روز پس از وارد شدن نرها به گله (هر نر برای 3 ماده ) و تا 3 روز پس از این که نر ها و ماده ها از هم جدا شدند توده آوری شود . متوسط وزن هر تخم حدود 10 گرم است و این اندازه حدود 8 درصد وزن بدن بلدرچین ماده می باشد . همینطور جوجه های جوان وزنشان در حدود 6 تا 7 گرم می باشد . دیدنی میباشد بدانید هر بلدرچین ماده تخمهائی با یک خصوصیت طرح پوسته یا رنگ می گذارد و بعضا از گونه های بلدرچین تنها تخم سفید می گذارند . زمانیکه تخم ها هچ می شوند رنگ قهوه ای با نوارهای رنگ زرد به خود می گیرند . باروری در پرنده ها پیر کاهش می‌یابد . نسبت سفیده به زرده در تخم بلدرچین 39 به 61 می باشد و پورسانتاژ زرده عمده و پورسانتاژ سفیده در بلدرچین کمتر از تخم مرغ است .
تکامل جنینی در بلدرچین هابه وسیله‌ی نور تهیه و تنظیم میشود . نگهداشتن پرنده در ظلمت بطور دائم مانع کردار جنسی و ساخت تخم می شود . همچنین در شرایط عکس در شرای بلدرچین در روشنایی مداوم باشد تولید تخم آن به اندازه بالائی در سال نخستین می‎‌رسد . مرغ ها 75 درصد تخم هایشان را هنگام صبح می گذارند اما بلدرچین ها 75 درصد از تخم روزمره خود را در ساعت‌ها 3 تا 6 بعد از ظهر می گذارند . همچنین این جور پرنده ها پایین وضعیت مناسب 250 تا 300 تخم در سال می گذارند .


برچسب ها : ماشین جوجه کشی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 22 اسفند 1397ساعت 9:28 توسط ت.ج | | تعداد بازدید : 5